logo_diap.png Home
Buro Text
Werkzaamheden
Referenties
Contact

_

Contracten voor literair werk worden afgesloten op basis van vertrouwen tussen de uitgeverij enerzijds en de auteur anderzijds. Toch leert de praktijk dat voorwaarden kunnen worden aangescherpt en dat royalty’s kunnen worden verhoogd.

Wij adviseren en dragen bij aan de contractonderhandelingen met uw uitgever, filmproducenten, licentienemers en buitenlandse uitgeverijen en/of agenten en sluiten desgewenst de contracten voor u af. Veelal worden de nevenrechten behartigd door de uitgeverij, maar vaak ontbreekt het in- en overzicht voor de auteur. 

Op het moment dat de contracten voor uw nevenrechten zijn afgesloten en het boek is gepubliceerd heeft u recht op royalty's. Wij zorgen ervoor dat de royalty's op tijd worden uitgekeerd en dat de royaltyoverzichten worden gecontroleerd. 


Terug naar Werkzaamheden